WYSYLKA I ZWROTY

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do czterech dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.
 2. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich GLS, POCZTEX, InPost a ich koszty są następujące:

a)      Kurier GLS oraz POCZTEX przelew bankowy – 12-60 zł,

b)      Kurier GLS oraz POCZTEX płatność za pobraniem – 20-80 zł,

c)      Paczkomat InPost przelew bankowy - 18 zł,

d)      Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym „2 Lime” – przelew bankowy – 0 zł.

 1. Wskazane powyżej koszty dostawy zawierają także koszty opłaty za daną metodę płatności, które odpowiadają kosztom ponoszonym w tym zakresie przez Sprzedającego.
 2. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty do następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. W przypadku realizacji dostawy zamówionych towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.
 4. W przypadku dostaw zakupionych towarów do państw wskazanych w ust. 4 powyżej, koszty dostaw są ustalane indywidualnie. 
 5. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 6. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:

a)       z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia, znajdującego się pod linkiem:www.szmatkowo.pl

 

b)      pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: „2 Lime” Sp. z o.o., Jaksice 44, 32 – 130 Koszyce, korzystając ze wzoru odstąpienia przekazanego Kupującemu przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe,

c)      korzystając ze wzoru odstąpienia dostarczonego Kupującemu przez Sprzedającego, o nie jest obowiązkowe, przesłanego w wiadomości e-mail na adres: szmatkowo.pl@gmail.com

 1. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy Konsument korzystał z udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (za pomocą ww. formularza lub w korespondencji e-mail), Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.
 3. Proszę zwrócić Towary na adres wygenerowany podczas składania formularza odstąpienia, który można uzupełnić pod linkiem szmatkowo.pl@gmail.com albo na adres Sprzedającego: „2 Lime” Sp. z o.o., Jaksice 44, 32 – 130 Koszyce.
 4.  Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 

 

 

 

            www.szmatkowo.pl